Посредники бизнеса на грани закона.

Посредники бизнеса на грани закона.
Телеканал «Беларусь-1», программа «На контроле Президента», 28.11.2018